Islam Aktual

Islam Aktual merupakan buku yang ditulis Jalaluddin Rahmat. Buku ini termasuk dalam kategori Kumpulan Esai yang diterbitkan Mizan pada tahun 1991. Kutipan MAKNA CENDEKIAWAN ISLAM —  kekuatan finansial yang dahsyat […]