Fiqih Tata Negara

Fiqih Tata Negara merupakan buku yang ditulis KH. Afifuddin Muhajir. Buku ini termasuk dalam kategori Agama Islam/Akademik yang diterbitkan Ircisod pada tahun 2017. Kutipan Negara Pancasila dalam Perspektif Fiqh Tata […]