Kapita Selekta Mozaik Islam

Kapita Selekta Mozaik Islam merupakan buku yang ditulis Prof. Dr. Umar Syihab. Buku ini termasuk dalam kategori Akademik/Agama Islam yang diterbitkan Mizan pada tahun 2017. Kutipan Persoalan yang perlu dikaji […]