Cakrawala Budaya Islam merupakan buku yang ditulis Abdul Hadi W. M. Buku ini termasuk dalam kategori Islamic Studies yang diterbitkan Ircisod pada tahun 2016.

Kutipan

Kitab, lImu, dan Hikmah —  Al-Qur’an, sebagai Bacaan (Mulia), berkali-kali menyatakan dirinya sebagai al-kitab, sebagaimana disarankan oleh surat al-Baqarah 2, “Kitab ini tak mengandung keraguan, petunjuk (al-huda) bagi yang bertakwa, yang beriman kepada Yang Gaib. Perkataan al-Kitab dengan sendirinya bertalian dengan kalam (pena), baca dan tulis disatukan, sebab kata kitab berasal dari kataba, artinya menuliskan. Sebagal kitab, al-Qur’an ialah kumpulan sesuatu hal yang ditulis.

Apakah sesuatu hal yang ditulis atau dituliskan Itu? Petunjuk dari Tuhan Yang Gaib dan Transenden, dan melalui apa yang dituliskan (al-Qur’an) itu Tuhan menurunkan jembatan bagi manusia untuk berhubungan dengan-Nya. Parves Mansour menyatakan bahwa dengan hadirnya al-Quran perkataan kitab merncapai pengertian yang memadukan firman Tuhan yang terucap dan kehendak-Nya yang tertulis —- Sumber; Buku Cakrawala Budaya Islam, halaman 36.

Daftar Isi

 • Pengantar Penulis — 6
 • Daftar Isi — 9
 • Sastra & Hikmah — 11
 • Islam, Poetika al-Qur an dan Sastra — 12
 • Sang Ummi dan lbu Segala Kitab — 32
 • Sastra Na’tiyah dan Gambaran Nabi Muhammad Saw — 40
 • Kasidah Burdah Syekh al-Bushiri — 51
 • Perayaan Maulid Melintas Abad — 58
 • Rasulullah di Mata Goethe dan lqbal68
 • Iblis dan Pertaubatan Salman Rushdie — 75
 • Tasawu, Mutiara yang Mulal Dingat Lagi — 83
 • Percakapan Burung Sang Apoteker — 100
 • Cinta di Pesujudan Sunan Bonang — 108
 • Manusia dan Keramik dalam Rubaiyat Umar Khayyam — 120
 • Rumi dan Karya Profetiknya “Mastnawi” — 130
 • Iqbal dan Renaisans Asia — 138
 • Krisis Teluk dan Pencuri Kain Kafan — 154
 • Hermeneutika atau Takwil — 162
 • Takwill atas Gambaran Hari Kiamat dalam Wacana Sastra Kitab — 167
 • Amir Hamzah dan Relevansi Sastra Melayu — 178
 • Benarkah Syair Perahu” Karangan Hamzah Fansuri? — 187
 • Cakrawala Penghayatan Islam dalam Sastra Kontemporer — 192
 • Latar Islam dalam Novel lwan Simatupang — 200
 • Al Nadim, Buku, dan Forum Mu’tazilah — 204
 • Masa Keemasan Islam Masa Keemasan Buku215
 • Dimnah Serigala yang Berpolitik — 129
 • Bidayah al-Hidayah dalam Krpak Jawa — 240
 • Idul Fitri, Kelahiran Kembali Homo Sapien — 245
 • Sejarah — 251
 • Geografi dan Pelayaran Bangsa Arab —  252
 • Hancurnya Baghdad dan Idola Jengis Khan — 260
 • Pelayaran Laksarmana Muslim Tionghoa — 273
 • Sejarah Sayyiina Ali di Makam Raja Pasai — 282
 • Kisah Kota Geometris Fatephur Sikri — 291
 • Peranan Tasawuf dan Organisasi Dagang dalam Penyebaran Islam di Nusantara — 301
 • Kota Tambatan Hamzan Fansuri — 310
 • Nasihat Politik Nizam al-Mulk3 — 22
 • Mahkota Pemimpin dan Cendekiawan Muslim — 329
 • Latar islam Perang Diponegro — 337
 • Estetika, Seni Rupa dan Musik — 345
 • Islam, Seni dan Estetika — 346
 • Warisan Gemerlap Dinasti 17 Turunan — 351
 • Seni Lukis: Pemikirannya pada Masa Awal Sejarah Islam — 360
 • Seni Lukis Miniatur dan Seni Rupa lslam Kontemporer — 370
 • Semesta Lukisan Kaligrafi — 383
 • Islam dan Seni Rupa Kontemporer — 392
 • Religuisitas Lukisan Ahmad Sadali — 399
 • A.D. Pirous: Keindonesiaan dan Keislaman dalam Lukisan Kalografi — 407
 • Amang Rahman: Pelukis Surealis Sufistik — 415
 • Musik Keruhanian Sufi — 423
 • Daftar Pustaka — 435
 • Indek — 436
 • Tentang Penulis — 443

Info buku ini dibuat khusus oleh redaksi dalam rangka untuk mempromosikan buku yang kami jual di Gerai Kataloka. Gerai Kataloka merupakan bagian dari Organisasi Kataloka yang menaungi jual-beli buku orisinal. Oleh karena itu, jika Anda tertarik dengan buku (judul), sudi kiranya mampir di gerai kami.

Admin Kataloka

Admin situs Kataloka.org.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *