KH Ahmad Dahlan Si Penyantun merupakan buku yang ditulis oleh Imron Mustofa. Buku ini termasuk dalam kategori Biografi yang diterbitkan Diva Press pada tahun 2018.

Kutipan

Penjelasan mengenai prinsip, sikap, perilaku, perjuangan, dan kehidupan KH. Ahmad Dahlan, terangkum dalam buku yang ada di tangan pembaca ini. Melalui buku ini, pembaca akan menemukan semangat kiai dalam menimba ilmu, kecerdasan dan ketegaran dalam berdakwah, berbagai rintangan yang menghambat dakwah, penolakan sekaligus simpati dari masyarakat atas dakwahnya, dan sebagainya. —- Imron Mustofa. Sumber; Buku KH Ahmad Dahlan Si Penyantun , Halaman 12.

Daftar Isi

 • Daftar Isi — 5
 • Pengantar Editor — 7
 • Daftar 1si  Pendahuluan — 11
 • Bab 1 Kelahiran Muhammad Darwis — 15
  • Trah Wali Sanga — 17
  • Lahir di Kampung yang Religius  — 23
  • Masa Kecil Ahmad Dahlan — 27
 • Bab 2 Semangat Belajar Ahmad Dahlan Muda — 33
  • Belajar dari Kiai Sholeh Darat — 34
  • Menimba IImu ke Timur Tengah — 36
  • Pengaruh Muhammad Abduh — 433
 • Bab 3 Prinsip KH, Ahmad Dahlan — 51
  • Pantang Menyerah sebelum Berhasil — 53
  • Renungan Kematian Sebagai Dorongan Amal Shalih — 55
  • Ayat al-Quran sebagai Dasar Perjuangan — 59
  • Membela Sesana dengan Dasar Cinta-Kasih — 62
  • Menerjemahkan Kehidupan dengan Sermangat Tauhid  — 66
 • Bab 4 Teladan Kepermirnpinan KH. Ahmad Dahlan — 71
  • Pemimpin dengan Prinsip “Narimo” — 72
  • Pembimbing dan Pengasuh — 74
  • Pemikir Tuntas dan Mujtahid yang Ikhlas — 76
  • Mengabdí untuk Agama dan Bangsa — 78
 • Bab 5 Inspirasíal-Quran dalarn Perjuangan Ahmad Dahlan  —81
  • Mendirikan Persyarikatan dengan Berpedoman Surat Ali ‘Imran Ayat 104 — 82
  • Mengabdikan Diri pada Umat dengan Berlandaskan Surat al-Maa’uun Ayat  1-7 — 92
  • Tujuh Falsafah KH. Ahmad Dahlan — 99
  • Beberapa Ayat Pilihan KH. Ahmad Dahlan — 16
 • Bab 6 Kecerdasan KH. Ahmad Dahlan dalam Berdakwah — 145
  • Menjelaskan Hakikat Agama Melalui Alat Musik — 147
  • Musyawarah tentang Arah Kiblat — 150
  • Mengadakan Pengajian Akbar — 152
  • Mendirikan Madr h Diniyah — 155
 • Bab 7 Dakwah KH. Ahmad Dahlan Disambut Beragam — 163
  • Khutbah yang Memikat Kakak Beradík — 165
  • Gebrakan yang Memikat Kerabat Kiai Penghulu — 168
  • Langgar KH. Ahmad Dahlan Dirobohkan — 169
 • Bab 8 Mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah — 175
  • Membentuk Perkumpulan Sapa Tresna — 176
  • Mendirikan Kepanduan Hizbul Wathan — 180
  • Mendirikan Penolong Kesengsaraan Umum (PRU) — 182
  • Membuka Cabang Muhammadiyah di Berbagai Daerah. — 185
 • Bab 9 Kisah Cinta dan Persahabatan KH. Ahmad Dahlan — 189
  • Persahabatan KH. Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy’ari. — 191
  •  Menikah dengan Siti Walidah. — 195
  • Terpikat dengan Kecerdasan Murid Sang Sahabat — 198
 • Bab 10 Tekad Baja KH. Ahmad Dahlan — 201
  •  Tetap Berdakwah Meski Sakit Keras — 202
  • Memimpin Rapat dalam Keadaan Lemah Fisik  — 205
 • Bab 11 Nasihat KH. Ahmad Dahlan — 209
  • Nasihat  untuk Diri Sendiri. — 210
  • Nasihat untuk Para Pencari Imu — 212
  • Nasihat mengenai Perbedaan Orang Pintar dan Bodoh — 216
  • Nasihat untuk Membersihkan Hati — 218
  • Nasihat  agar Menjaga Diri — 225
  • Nasihat tentang Keimanan. — 226
 • Bab 12 Akhir Hayat KH. Ahmad Dahlan —  229
 • Bab  13 KH.  Ahmad Dahlan Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional —  235
 • Penutup — 239
 • Daftar Pustaka. — 241
 • Indeks — 243
 • Tentang Penulis. — 247

Info buku ini dibuat khusus oleh redaksi dalam rangka untuk mempromosikan buku yang kami jual di Gerai Kataloka. Gerai Kataloka merupakan bagian dari Organisasi Kataloka yang menaungi jual-beli buku orisinal. Oleh karena itu, jika Anda tertarik dengan buku (judul), sudi kiranya mampir di gerai kami.

Admin Kataloka

Admin situs Kataloka.org.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *