Tradisi Orang Orang NU merupakan buku yang ditulis H. Munawwir Abdul Fatah. Buku ini termasuk dalam kategori Agama Islam yang diterbitkan Pustaka Pesantren pada tahun 2006.

Kutipan

Dalam menjalankan ritual agamanya, kaum Sunni (sebutan kaum yang mengikuti faham Ahlussunnah wal Jama ah) menganut satu dari madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’ i, dan Hanbali, serta mengikuti Abu Hasan al-Asy ari dan Imam al-Maturidi dalam bidang akidah; keduanya dipandang sebagai ulama besar yang telah berjasa mengibarkan bendera “Ahlussunnah wal Jama’ ah” dan menyatakan diri keluar dari faham Mutazilah.

Ulama empat tersebut di atas telah diakui psra ulama seluruh dunia sebagai sangat mumpuni dan termasuk tingkatan Mujtahid (karena kedalaman ilmu agamanya, mereka berhak mengambil ketentuan ijtihad atas hukum Islam dari sumbernya, yakni Al-Qur’ an dan hadits). Hal ini tentu saja tidak menafikan sebagian kecil yang mengangkat Imam Mujtahid dengan dukungan beberapa ulama saja.

Kenapa warga NU mendasarkan amalan agamanya pada Islam Ahlussunnah wal Jama’ ah? Ini karena berdasar pada hadits, yang pertama: …….  — Sumber; Tradisi Orang Orang NU, halaman 7-8.

Daftar Isi

 • Persembahan —  v
 • Pengantar Redaksi —  vii
 • Pengantar:
  • KH. Masdar Farid Mas’udi —  xi
  • KH. Dr. A. Muhith Abdul Fattah
  • KH. Dr. Maghfoer Ursman —  xix
 • Pengantar Penulis —  xxiii
 • Daftar Isi —  xvii
 • Bab I : Pendahuluan —  1
 • Bab II: Landasan —  7
  • Ahlussunnah Wal Jama’ah —  7
  • Mengikuti Sahabat Nabi —  10
  • Mangikuti Mayoritas —  15
  • Mengikuti Ulama —  17
  • Hukum Bermadzhab —  19
  • Kitab-kitab al-Muktabarah —  244
  • Thariqah Muktabarah —  25
  • NU dan Bid’ah —  29
  • Sistem Pengambilan Keputusan —  31
 • Bab III : Masalah Ibadah —  35
  • Mengucapkan Niat —  35
  • Doa Iftitah —  38
  • Membaca Basmalah —  40
  • Bacaan 3 Sujud —  44
  • Doa Qunut —  48
  • Mengangkat Tangan —  52
  • Membalikkan Tangan —  55
  • Tahiyat —  59
  • Salam  — 62
  • Wiridan —  64
  • Zikir —  67
  • Qadha Shalat —  70
  • Adzan Jum’at —  75
  • Qabliyah dan Badiyah Jum’at —  79
  • Jumatan Kurang 40 —  82
  • Khotbah tanpa Basmalah —  85
  • Wanita Shalat Jumat —  88
  • Shalat Tarawih 89
  • Shalat Witir —  95
  • Shalat Sunnah Sesudah Witir —  99
  • Lailatul Qadar —  103
  • Shalat Sunnah —  109
  • Shalat Bulanan/Tasbih —  114
  • Hari Raya — 117
  • Khotbah Id Dua Kali —  121
  • Hari Raya Jumat —  125
  • Shalat Jama’/Qashar 129
  • Tayammum —  131
  • Adzan Berangkat Haji —  138
  • Ziarah Ke Makam Rasul — 141
  • Haji Amanat  — 147
  • Kurban tidak Dibagikan  — 150
  • Kurban dengan Uang  — 153
  • Kurban untuk Modal Usaha —  154
  • Takbir Shalat Jenasah  — 156
  • Menyalati Jenasah yang Bunuh Diri  — 159
  • Membaca Dzikir ketika Mengantar  — 162
  • Kesaksian kepada Mayit/Jenasah  — 165
  • Mengantar Jenasah —  169
  • Adzan Jenasah  — 173
  • Shalat Hadiah —  175
  • Shalat Ghaib  — 176
  • Fidyah  — 182
  • Ziarah Qubur — 184
  • Ziarah Kubur di Bulan Ramadhan/Hari Raya  — 187
  • Wanita Ziarah Kubur  — 189
 • Bab IV: Masalah Sosial —  193
  • MemutarTasbih —  193
  • Membaca “Sayyidina” — 196
  • Berjabat Tangan Sesudah Shalat —  199
  • Pujian  — 202
  • Tarhiem —  205
  • Bilal  — 208
  • Lailatul Ijtima’  — 213
  • Penetapan Hari Raya /Puasa Ramadhan  — 215
  • Mengganti Nama Haji —  221
  • Berjabat Tangan dan Merangkul  — 225
  • Kulit Kurban untuk Mushala  — 227
  • Sedekah Uang —  229
  • Sedekah bagi yang Sudah Meninggal  — 232
  • Membaca Shalawat ketika Memandikan Jenasah  — 234
  • Cara Memikul dan Memasukkan ke Liang Lahat  — 238
  • Menabur Bunga di Atas Makam — 242
  • Berjalan di Kanan Kiri Nisan —  246
  • Membangun dan Menghias Makam —  250
  • Memperbaharui Nisan  — 254
  • Talqien —  256
  • Peringatan 7/40 Hari  — 267
  • Haul  — 270
  • Tahlil —  276
  • Tahlil di Makam  — 279
  • Istighfar untuk yang Hidup  — 284
  • Istighatsah/Mujahadah —  288
  • Menanam Ari-ari dan Tingkeban  — 291
  • Memperingati Maulid Nabi  — 293
  • Shalawat Nariyah/Badriyah 296  — 301
  • Derzanjen, Diba’an, Burdahan, Manaqiban, Membaca Surat Yasin —  307
  • Adzan Anak Lahir  — 310
  • Menyentuh Al-Qur’an  — 315
  • Tawassul  — 316
  • Tadarus —  319
  • Bacaan “Shadaqallahul Azhim”  —  322
  • Menafsirkan Al-Qur’an  — 325
  • Memakai Surban  — 327
  • Berjabat Tangan Laki dan Perempuan  — 331
  • Mencium Tangan —  334
  • Mengawali Pekerjaan  — 337
  • Mantra  — 341
  • Mengangkat Pemimpin  — 345
  • Wali Nikah Mewakilkan  — 348
  • Menghormat kepada Pejabat  — 352
 • Lampiran —  355
 • Daftar Pustaka  — 359
 • Biodata Penulis  — 365

Info buku ini dibuat khusus oleh redaksi dalam rangka untuk mempromosikan buku yang kami jual di Gerai Kataloka. Gerai Kataloka merupakan bagian dari Organisasi Kataloka yang menaungi jual-beli buku orisinal. Oleh karena itu, jika Anda tertarik dengan buku (judul), sudi kiranya mampir di gerai kami.

Admin Kataloka

Admin situs Kataloka.org.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *